Naila Bagh Palace, Heritage Hotel of Jaipur
Heritage Hotel of Jaipur, Hotels in Jaipur
Naila Bagh Palace in Jaipur

Jaipur Airlines Offices

Airlines Name Address Phone / Fax Number
Alitalia Airlines Jaipur 2369920 / 2369120
Air France 112/113, Jaipur Towers, M.I. Road, Jaipur 2377051 / 2370509
Air India 101, Ganpati Plaza, Jaipur 2368569 / 2368821
American Airlines Jaipur Towers, M.I. Road, Jaipur 2375430
Austrian Airlines Jaipur Towers, M.I. Road, Jaipur 2377695
British Airways G-2, Usha Plaza, M.I. Road, Jaipur 2370374
Gulf Airways Jaipur Towers, M.I. Road, Jaipur 2375430 / 2367409
Indian Airlines Nehru Place, Tonk Road, Jaipur 2743500 / 2743324
Jet Airways Jaipur Towers, M.I. Road, Jaipur 2370594 / 2360763
KLM Jaipur Towers, M.I. Road, Jaipur 2367773 / 2360053
Kuwait Airways Jaipur Towers, M.I. Road, Jaipur ---
Lufthansa 127, Saraogi Mansion, M.I. Road, Jaipur 2561360
New Zealand Jaipur Towers, M.I. Road, Jaipur 2361487 / 2370062
Pakistan International Airlines E-2, Jaipur Towers, M.I. Road, Jaipur 2361460
Royal Jordan Jaipur Towers, M.I. Road, Jaipur 2375430
Royal Nepal Airlines D-46, Subhash Marg, Jaipur 2376485 / 2364775
SAS Jaipur Towers, M.I. Road, Jaipur 2361487 / 2370062
Sahara Airlines 293, Shalimar Complex, Church Road, M.I. Road, Jaipur 2377637
South African Airways 101/106, Jaipur Towers, M.I. Road, Jaipur 2361487
Syrian Arab Airlines 101/106, Jaipur Towers, M.I. Road, Jaipur 2361487
Thai Airways International Jaipur Towers, M.I. Road, Jaipur 2361519 / 2360188
United Airlines 101/106, Jaipur Towers, M.I. Road, Jaipur 2361487 / 2370062
Virgin Airlines
Ganpati Plaza, M.I. Road, Jaipur 2372998 / 2372997